HOME/ STATE/ KOPPAL/BASIL PLANTATION BY KUSHTAGI FARMER