HOME/ STATE/ AGRA/MONKEY BITES TOURIST AT TAJ MAHAL IN AGRA