HOME/ CITY/ MADURAI/AVANIYAPRAM KARTHIK HOLDS FIRST PLACE IN AVANIYAPURAM JALLIKATTU