HOME/ STATE/ SAHIBZADA AJIT SINGH NAGAR/REGARDING PAY COMMISON MULAZIM DHARNA AGAINST PB GOVT