HOME/ BHARAT/WOMAN INVITED TO THE RASHTRIYA SWAYAMSEVAK SANGH DUSSEHRA FESTIVAL