HOME/ CITY/ JAIPUR/PRATAP SINGH KHACHARIYAVAS TARGET CENTRAL GOVERNMENT AT NIA RAID ON PFI