HOME/ CITY/ JAIPUR/RAJASTHAN VIDHANSABHA PROCEEDINGS MINISTER PRATAP SINGH KHACHARIYAWAS ATTACKS PM MODI SAYS CHEETAHS ARE IMPORTANT THAN COW FOR HIM