HOME/ CITY/ SAGAR/DR HARI SINGH GAUR BHARAT RATNA DEMAND MINTO HALL RENAME HARI SINGH GAUR SAGAR