HOME/ STATE/ SHAJAPUR/SHIVRAJ SINGH SOLAR PARK SHILANAYAS 1500 MW CAPACITY IN SHAJAPUR MP