HOME/ CITY/ HYDERABAD/VINAYAKA CHAVITHI CELEBRATIONS AT BRAZIL