HOME/ STATE/ SRI MUKTSAR SAHIB/SRI MUKTSAR POLICE ARRESTED A GANG OF THUGS