HOME/ BHARAT/PRAKASH PARVA OF SHRI GURU GOVIND SINGH JI MAHARAJ IN PATNA