ETV Bharat / technology

YouTube 'ਚ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਬਟਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ - YouTube Google Lens Button

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : Jun 16, 2024, 10:18 AM IST

YouTube Google Lens Button: YouTube ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਬਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

YouTube Google Lens Button
YouTube Google Lens Button (Getty Images)

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: YouTube ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ YouTube ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਲੁੱਕਅਪ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

YouTube ਦੇ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋ: ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਬਟਨ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਲੁੱਕਅੱਪ ਟੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਟਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਤਰੁੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ।

YouTube ਨੂੰ ਕਰੋ ਅਪਡੇਟ: YouTube ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ YouTube ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਬਟਨ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰੋ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: YouTube ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ YouTube ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਲੁੱਕਅਪ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

YouTube ਦੇ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋ: ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਬਟਨ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਲੁੱਕਅੱਪ ਟੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਟਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਤਰੁੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ।

YouTube ਨੂੰ ਕਰੋ ਅਪਡੇਟ: YouTube ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ YouTube ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਬਟਨ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰੋ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.