Panchang 22 February: ਚੰਦਰਮਾ ਪੁਸ਼ਯ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਤਮ

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Feb 22, 2024, 7:58 AM IST

Panchang, 22 February 2024

Panchang 22 February: ਅੱਜ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਯ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, 22 ਫਰਵਰੀ 2024, ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪੁਸ਼ਯ ਯੋਗ, ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ, ਅਮ੍ਰਤੀ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰਵੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ਦੁਪਹਿਰ 01.21 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ।

ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ : ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਯ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 3:20 ਤੋਂ 16:40 ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ, ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਸਿੱਖਣਾ, ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ: ਅੱਜ ਰਾਹੂਕਾਲ 14:19 ਤੋਂ 15:46 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਧ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੂਰਤਾ ਅਤੇ ਵਰਜਯਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਬਾਰੇ...

 1. ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ: 22 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2024
 2. ਵਿਕਰਮ ਸਵੰਤ: 2080
 3. ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
 4. ਮਹੀਨਾ: ਮਾਘ
 5. ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਉਦਸ਼ੀ
 6. ਤਿਥੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਉਦਸ਼ੀ
 7. ਯੋਗ: ਸੋਭਾਗਿਆ
 8. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੁਸ਼ਿਯਾ
 9. ਕਰਣ: ਤੈਤਿਲ
 10. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ : ਕਰਕ
 11. ਸੂਰਿਯਾ ਰਾਸ਼ੀ : ਕੁੰਭ
 12. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ : ਸਵੇਰੇ 07:07 ਵਜੇ
 13. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: ਸ਼ਾਮ 06:39 ਵਜੇ
 14. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸ਼ਾਮ 04:21 PM
 15. ਚੰਦਰ ਡੁੱਬਣਾ: 06:23 AM (23 ਫ਼ਰਵਰੀ)
 16. ਰਾਹੁਕਾਲ (ਅਸ਼ੁਭ): 14:19 ਤੋਂ 15:46 PM ਵਜੇ ਤੱਕ
 17. ਯਮਗੰਡ : 07:07 ਵਜੇ ਤੋਂ 08:33 AM ਵਜੇ ਤੱਕ
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.