HOME/ SITARA/ TV AND THEATER/BHARATHI VISHNUVARDHAN GIRIJA LOKESH DODDANNA TAKE SHIVARAM HEALTH INFORMATION