HOME/ STATE/ HANUMANGARH/NAGAR PARISHAD DEMOLISHED 16 KIOSKS IN HANUMANGARH