HOME/ STATE/ SAHIBGANJ/FORMER CM BABULAL MARANDI ON SAHIBGANJ TOUR