HOME/ STATE/ RAIPUR/VINAYAKA CHATURTHI GANESH JAYANTI ON CHATURTHI OF SHUKLA PAKSHA MAGH MONTH