HOME/ STATE/ BALOD/CM BHUPESH PRAISES BALOD KALA KENDRA