HOME/ CITY/ PATNA/CM NITISH KUMAR AT JITAN RAM MANJHI IFTAR PARTY RESIDENCE