/HOME /STATE /RAJASTHANKARNATAKA EX MINISTER JANARDHAN REDDY REACH AJMER SHARIF DARGAH