/HOME /STATE /KARNATAKACBI RAIDS ROSHAN BAIG HOUSE IN KARNATAKA