HOME/ STATE/ JAYASHANKAR BHUPALAPALLY/RESTORATION WORKS OF KALESWARAM PUMP HOUSES