HOME/ CITY/ HYDERABAD/DEVIREDDY SHIVASHANKAR REDDY TO CBI CUSTODY OVER VIVEKA MURDER CASE