HOME/ STATE/ WEST GODAVARI/CHANDRABABU AT IDEM KARMA PROGRAM IN POLAVARAM