HOME/ STATE/ VISAKHAPATNAM/DASARA CELEBRATIONS AT VISHAKA SARADHAPEETAM