HOME/ STATE/ PRAKASAM/CHECK DAM BLAST AT PRAKASAM DISTRICT