HOME/ SITARA/ CINEMA/MANCHU VISHNU SHARES PRAKASH RAJ MESSAGE ABOUT RESIGNATION