HOME/ SITARA/ CINEMA/AKHANDA SUCCESS MEET NTR MAHESH BABU