HOME/ CITY/ VISAKHAPATNAM/MAN BRUTAL MURDER AT GAJUWAKA IN VISAKHA