HOME/ CITY/ AMARAVATI/AP CID POLICE AT MP RAGHURAM KRISHNARAJAS HOUSE