HOME/ STATE/ CHENNAI/TOMATO PRICE EXPENSIVE IN CHENNAI