HOME/ CITY/ AMRITSAR/OPERATION BLUE STAR SRI AKAL TAKHT SAHIB SRI GURU GRANTH SAHIB BIBI JAGIR KAUR NEVER FORGET 1984