HOME/ BHARAT/INDIAN RAILWAYS TO TRAIN 50 THOUSANDS YOUTHS UNDER RAIL KAUSHAL VIKAS YOJANA