HOME/ STATE/ SOLAPUR/JIJAU SAVITRI GAURI POOJAN BY SAHYADRI FAMILY AT MADHA IN SOLAPUR