HOME/ STATE/ THIRUVANANTHAPURAM/SANJU SAMSON INDIA A TEAM CAPTAIN