HOME/ STATE/ KASARGOD/KASARAGOD NILESWARAM SPIRIT RAID