HOME/ BHARAT/MLA MUKESH VARMA QUITS BJP UTTAR PRADESH POLLS