HOME/ STATE/ BANGALURU URBAN/SAMAJ PARIVARTANA SAMUDAYA PIL ON RAJAKALUVE ENCROACHMENT