HOME/ STATE/ VARANASI/RASHTRIYA SAMTA PARTY CONVENER SHASHI PRATAP SINGH RELEASED POSTER AND CALLED OM PRAKASH RAJBHAR A THUG