HOME/ STATE/ VARANASI/DEFENSE MINISTER RAJNATH SINGH IN VARANASI VISIT SHRIKASHI VISHWANATH DHAM