HOME/ STATE/ VARANASI/AKHIL BHARTIYA ASHTAVADHAN PROGRAM WILL BE HELD ON MARCH 25 AT SAMPURNANAND SANSKRIT UNIVERSITY