HOME/ STATE/ SAMBHAL/SHANKARACHARYA RAJARAJESHVARASHRAM MAHARAJ SPEAKING ON ETERNAL RELIGION