HOME/ STATE/ SAHARANPUR/SAMAJWADI PARTY STATE PRESIDENT NARESH UTTAM PATEL VISIT SHAHJAHANPUR SAID NOTHING ON SWAMI PRASAD MAURYA