HOME/ STATE/ PRAYAGRAJ/VHP MARGDARSHAK MANDAL MEETING AND SANT SAMMELAN IN PRAYAGRAJ