HOME/ STATE/ JALORE/UTTARAKHAND CM PUSHKAR SINGH DHAMI REACHED JALORE WORSHIP NEELKANTH MAHADEV