HOME/ STATE/ JAIPUR/RAJASTHAN LIVE NEWS 25 NOVEMBER 2022