HOME/ STATE/ JAIPUR/RAJASTHAN LIVE NEWS 25 JANUARY 2023