HOME/ STATE/ JAIPUR/RAJASTHAN LIVE NEWS 23 JANUARY 2023