HOME/ STATE/ JAIPUR/RAJASTHAN LIVE NEWS 21 JANUARY 2023